יום הספורט ה-12 לעובדי הבניין והתעשיות הנלוות | 30/5/21 יום ראשון | קאנטרי חולון | רח’ הלוחמים 30 חולון

טופס רישום משתתפים יום הספורט ה-12

פרטי התחרות

מסמכים

אני מצהיר/ה בזאת כי למיטב ידיעתי, מצב בריאותי בעת מילוי טופס זה תקין לחלוטין ואינני חולה בכל מחלה שהיא ונבדקתי ע"י רופא שמצב בריאותי תקין ומאפשר לי לקחת חלק בפעילות ביום הספורט. הנני מודע/ת לכך כי אני לוקח/ת על עצמי אחריות לכל נזק בריאותי שעשוי להיגרם לי כתוצאה מפעילות גופנית במסגרת השתתפותי באחת מפעילויות הספורט באירוע והנובעת ממצב בריאותי שאינו תקין בין שהייתי מודע/ת אליו ובין שאיני מודע/ת אליו.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.